Moje služby

PŘEKLADY

Zabývám se překlady, korekturami, editacemi a transkripcemi.

Překlady provádím ve všech jazykových kombinacích mezi


ČEŠTINOU,

JAPONŠTINOU,

ANGLIČTINOU,

ŠPANĚLŠTINOU

a NĚMČINOU.


V těchto jazycích provádím také korektury, editace přeložených textů (například po úpravách originálu) a dále transkripce audio nahrávek.


Pro překlady používám i překladatelské (CAT) nástroje, především sotware SDL Trados Studio 2015, ale v případě potřeby mohu použít i nástroje MemoQ, Memsource či CafeTran.


Pracuji v různých oborech:

- automotive

- výroba

- technologie

- strojírenství

- slévárenství

- bezpečnost práce

- životní prostředí

- informační technologie

- finance

- software

- film

- hudba

- cestovní ruch

aj.

TLUMOČENÍ

Provádím simultánní i konsekutivní tlumočení oboustranně v kombinaci 

JAPONŠTINA-ČEŠTINA

a konsekutivní tlumočení oboustranně v kombinaci

JAPONŠTINA-ANGLIČTINA.


Dále provádím konsekutivní tlumočení oboustranně v kombinacích

ANGLIČTINA-ČEŠTINA

a ŠPANĚLŠTINA-ČEŠTINA.


V rámci tlumočení se zabývám hlavně obory jako je automotive, výroba, strojírenství, výrobní inženýrink, garance kvality, obchod aj., nicméně v případě potřeby jsem schopen se připravit i na tlumočení v rámci jiných oborů.

VÝUKA

Pořádám individuální kurzy

JAPONŠTINY,

ANGLIČTINY,

ŠPANĚLŠTINY

a ČEŠTINY PRO CIZINCE.


Výuku jazyků mohu provádět i přes Skype.


Při výuce kladu důraz na všechny aspekty, které jsou při používání cizího jazyka důležité, to znamená na gramatiku, konverzaci, slovní zásobu, čtení a psaní (poslední dva pak obzvláště v případě japonštiny, kde jsou velmi důležité).

Vyjádřete naplno svoje myšlenky!