Certifikáty

JLPT (Japanese Language Proficiency Test) - level N1

BJT (Business Japanese Test) - level J2

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) - level intermedio

Univerzitní diplom

Certifikát - Momoyama Gakuin University

Výpis ze živnostenského rejstříku